Sångfester

SÅNGARFEST I TARTU 2012
SÅNGARFEST I TARTU 2012
SÅNGARFEST I TARTU 2012
Sångfesten 2011 i Åbo
Körerna samlade
Sångfesten 2011 i Åbo
Närpes manskör med fanan