FUNKTIONÄRER

 • Roland Back  ordf
 • Ove Malm vice ordf.
 • Kenneth Öster sekr
 • Erik Bärnas Kassör
 • Bengt Udd styrelsem.
 • Stefan Perjus styrelsem.
 • Stefan Guldén styrelsem.
 • Ilkka Iivonen styrelsem.
 • Tobias Udd Dirigent
 • Johan Pått vicedirigent

 

 • Musiknämnden:

    Ilkka Iivonen, dirigenten Tobias Udd, vicedirigenten Johan Pått, Ove Malm, Carl-Erik Herrmans,    

 • Arrangemangskommitté:

    Caj Ivars (sammank), Stefan Guldén, Mats-Erik Räfsbäck, Rolf Mickels, Klas Mattlar, Hasse Holmström, Kurt Krook, Nils-Erik Konn, Ove Malm, Johan Böling och Carl-Erik Herrmans. Kommittén har ansvaret för arrangemangen men fördelar arbetsuppgifterna till övriga körmedlemmar efter behov.   

 • Materialförvaltare:

Kenneth Öster  

 • Stämfiskaler:

     Nils-Erik Konn ( I ten), Elof Asplund ( II ten) Jan-Anders Kankaanpää ( I bas) Leif Råtts ( II bas).