FUNKTIONÄRER

 • Roland Back  ordf
 • Ove Malm vice ordf.
 • Kenneth Öster sekr
 • Erik Bärnas Kassör
 • Bengt Udd styrelsem.
 • Stefan Perjus styrelsem.
 • Stefan Guldén styrelsem.
 • Ilkka Iivonen styrelsem.,vicedirigent
 • Tobias Udd Dirigent
 • Johan Pått vicedirigent

 

 • Musiknämnden:

    Tobias Udd, Ilkka Iivonen, Klas Mattlar, Ove Malm, Carl-Erik Herrmans    

 • Scenbyggare:

    Nils-Erik Konn (sammank), Johan Sjöberg, Klas Mattlar, Ove Malm, Johan Böling, Göran Aspelin och Kenneth Öster.  

 • Serveringsgrupp:

Caj Ivars (sammank)Elof Asplund, Martin Silander, Heimo Wegelius, Hasse Holmström

 • Informationsansvarig: Ove Malm
 • Fotoansvarig:Lars Gulin
 • Kaffeansvarig: Heimo Wegelius
 • Kipinä: Nils-Erik Konn

 

 • Materialförvaltare:

Kenneth Öster  

 • Stämfiskaler:

     Nils-Erik Konn ( I ten), Elof Asplund ( II ten) Jan-Anders Kankaanpää ( I bas) Leif Råtts ( II bas).