Närpes Manskörs historia

UR: Närpes manskör 30 år  
 
Inför 30- årsjubileet  beslöt därför manskörens styrelse att göra en sammanfattning över de senaste tio årens verksamhet, från 1998 till 2008. Något krav på en uttömmande historik ställdes inte utan endast en skrift  med fokusering på de viktigaste och mest intressanta begivenheterna under decenniet. Den är i huvudsak sammanställd med hjälp av verksamhetsberättelser, fotografier, anteckningar och händelser tagna ur minnet. Intervjuer med några av profilerna i  kören utgör en extra intressant läsning.  

Plock ur verksamheten 1998- 2008   När Närpes manskör inledde sin verksamhet hösten 1978 under Martin Erikssons ledning var antalet sångare 14 , men ganska raskt utökades skaran  och inom några få år var man ett 40-tal. Under de trettio år som man har sjungit har antalet hållit sig kring drygt fyrtio medlemmar. Rekordåret var 1983 med 56 medlemmar. Av de som var med vid starten är fyra fortfarande medlemmar, nämligen Johan Pått, Kurt Krook,  och Bengt Jossfolk .
En del av manskörens framträdanden har under årens lopp blivit traditioner, som t.ex. att sjunga in våren vid stadshuset, första gången 1981 och sen dess har man troget stämt in med Vintern rasat ut... Nästan lika lång tradition är medverkan i julbönen i Närpes kyrka på julafton, första gången 1984. Ofta har kören, om än inte årligen, medverkat i årligen återkommande sammanhang som t.ex. sång på de stupades dag,  självständighetsfirandet, hembygdsfesten i Öjskogsparken o.s.v.

Manskören har också ordnat populära allsångsaftnar runt om i byarna i Närpes, varvid körsången varvas med sånger där publiken deltar. Man har också hållit otaliga kyrkokonserter i Övermark, Pörtom och Närpes.    

Martin Eriksson dirigerade ”Källan”   Om vi nu riktar in oss på tilldragelser under de senaste tio åren så börjar vi förstås 1998. Den stora händelsen det året var körens 20-års jubileumsfest i simhallens festsal 25 april med ca 600 åhörare. Gäster på scenen var Caj Ehrstedt, Marina och Kimmo Salonen jämte Österbottniska kören från Stockholm.  Trygve Erikson skriver följande i Syd-Österbotten: ”Konserten inleddes med ett högtidligt intåg av manskören med Finlands flagga och manskörens flagga.
Man stämde in med Sångarfanan av F.A. Friberg under dirigenten Johan Påtts ledning. Ordförande Bengt Karlå hälsningstalade och erinrade om manskörens tillkomst för 20 år sedan och gav glimtar ur verksamheten.
Körens grundare Martin Eriksson, som var på plats fick äran att dirigera Runebergs Källan, den sång med vilken manskören inledde sin verksamhet.
Något av konsertens höjdpunkter blev utan tvivel Marina Salonens och och Caj Ehrstedts solo- och duettsånger, som inleddes med Sylvias och Edvins duett ur Czardasfurstinnan. Deras framförande skapade en stämning som höll mycket väl konserten ut.
Jubilarkören var sedan i tur att presentera Muntra musikanter, Det var en lördag afton med Åke Håkans som mycket skicklig solist, samt Besame Mucho. Speciellt de två sistnämnda fick mäktiga ovationer av publiken.
Närpes manskör kan efter denna konsert med förtröstan se fram mot nästa jubileum. Den bästa presenten under kommande år vore ändock rekryteringen av några sångare av yngre årgång som förstärkning! Det vore jubilaren väl värd med tanke på framtida manskörssång i Närpes.”  

I evenemangskalendern för år 1999 kan läsas följande: ”Körens tjugoförsta verksamhetsår blev ett aktivt och normalt år för kören med bl.a. - Medverkan vid Halsbrytarnas 25-års turnékonsert i Vocana
- Kör- och allsångsafton i Övermark skola med Toivottomat under ledning av ”Posti Matti” och damkören Singing Ladies med Marika Woodward
- Kören uppvaktade dirigenten Johan Pått på 50-årsdagen med en ”vicedirigent”.
- Inbjudna av Eskilstuna Allmänna Sångförening att tillsammans göra en konsert på Allahelgonsdagen i Stålforsskolans konserthall i Eskilstuna
 
 
  Evert Taube konsert
  Som det mest intressanta under år 2000 kan nämnas  Evert Taube- konserten 2 april i simhallen. Den fick namnet ”En dag med Rönnerdahl” där manskören hade besök av den sympatiska västnyländska sångkören Cajorna under Caj Ehrstedts ledning. Kören har uppträtt med kända namn som  Kjell Lönnå, Håkan Hagegård, Sven-Bertil Taube och Lill Lindfors.
Det var fullsatt och det speciella för den här konserten var att körställningarna fanns på östra sidan i hallen, vilket betydde att både sångare och publik kom närmare varandra. Man bjöd frikostigt på allsång för publiken i flera omtyckta och lättsjungna Taube-valser medan Cajorna framförde Fragancia, Så länge skutan kan gå och Dans på Sunnanö. Närpes manskör med Johan Pått sjöng bl.a. Nocturne, Vals i Valparaiso och Än en gång däran.
 
  Lina Sandells sånger uppfördes med hjälp av tjocka plankor
Lina Sandells sånger och psalmer sysselsatte manskören under år 2001. Ett faktum är att psalmer kan klinga mycket vackert i manskörstappning och lyckade arrangemang gjorde sitt till att hela projektet lyckades över förväntan. Linas mest kända psalmer, bl.a. Tryggare kan ingen vara, Blott en dag, Bred dina vida vingar, Jag kan icke.., Jag är en pilgrim här sjöngs i 6 kyrkor under året : 3:e mars i Övermark, 4:e mars i Pörtom och Närpes,  3:e november i Filadelfia(Närpes), 4:e november i Korsnäs och Solf. Solf kyrka, med sin goda akustik, var nämnda kväll fylld till bristningsgränsen och både menighet och körsångare njöt av stämningen. För manskören var tillfället speciellt intressant eftersom Martin Eriksson fanns i kyrkan och efteråt sade sig vara mycket belåten med det han fick höra  den kvällen.
Ett annat kuriosa med Solf  kyrka, förutom sällsynt bra akustik, var att några av körsångarna såg sig tvungna att hämta några tjocka plankor i en visthusbod och bära in dem framtill i kyrkan för att kören skulle ha någon form av körställning. Men det fungerade bra.

  Med Mikko Alatalo på Fagerö
Körens tjugofjärde verksamhetsår blev troligen ett av de livligaste åren med bl.a. allsångs- konserten på Fagerö 16 juni 2002.
Närpes manskör hade inbjudit tre manskörer från Sverige, varav Pitebygdens manskör och Eskilstuna allm. sångförening fanns på plats, Mikko Alatalo fungerade som program- och allsångsledare tillsammans med Lasse Eriksson.
Övriga medverkande förutom Närpes manskör var Dani Strömbäck, Kjell Lolax, Helge Forsman, Erica Back, Åke Håkans och Sven & Johan. Samt en publik på omkring 700 personer, som njöt av tillställningen i det sköna sommarvädret och som fick sjunga ur Stora sångbokens ”finlandssvenska sånger och visor”.Körerna sjöng sånger av Taube, Bellman och Otto Lindblad.  
 

Dan Andersson framfördes i svart kolarhatt
I händelsekalendern för 2003 kan man notera att det också blev ett mycket livligt år för kören, bl.a. konsert med Dan Anderssons visor på våren, sångarresa till Västervik där det hölls visfestival 9-13juli och 25-årskonserten ”Ett kvarts sekel med Närpes manskör” som hölls i mörkaste november.
Söndagen den 27 april var det då Dan Andersson- konsert med namnet ”En kväll i timmerkojan” där kören framförde Brooklandsvägen, Gunnar Vägman, Omkring tiggarn.., Gässen flytta,, Helgdagskväll i timmerkojan samt bravurnumret Jag väntar vid min mila.  Programvärd var Mai-Len Hedström-Karlå , diktframförare Rita Nordström-Lytz och  Dani Strömbäck med orkester skötte kompet. 350 besökare hade kommit och de trivdes mycket bra i vårkvällen  tillsammans med sångarna, som uppträdde i typiska svarta kolarhattar. Sångerna satt som de skulle för körmedlemmarna hade övat frenetiskt mycket hela våren. En lyckad  kväll!  

  Tango med Risto Nevala från Seinäjoki
  25 april 2004, vårkonsert i simhallen med ”Tango-Evergreen” som tema samt tangokungen Risto Nevala från Seinäjoki. En man som i yngre dagar bott i Sverige och arbetat på järnverk, blivit ”upptäckt” och småningom flyttat tillbaka till Finland och blivit landets tangokung i början av 90-talet.
Simhallen hade igen ca 350 besökare, som fick sjunga med i Satumaa/Sagolandet tillsammans med Risto, beledsagad av dragspelaren Jorma Laurila. Nevala sjöng först finska versionen och sedan svenska versionen som allsång. Då trivdes publiken!
  Manskören inledde konserten med visan Gårdstango, som för kvällen kändes lite ovan, men sedan lossnade det i sånger som t.ex  Placir d´Ámour, Green Fields, Let me call you... och Vår sista dans. Åke Håkans sjöng solo i O sole mio  och Helge Forsman i Ge mej ungdomen åter. Även den här gången var Mai-Len programvärd!
 

År 2005 kunde klassas som ett mellanår eftersom kören det året inte hade någon riktigt stor konsert inplanerad. Men visst var man i gång ändå med bl.a. allsångskonsert i den trivsamma Bladhska gården i Kaskö med ett 40-tal besökare, som hörbart uppskattade besöket. På programmet stod i huvudsak Evergreen-melodier. 21 oktober anlände Västerviks manskör till vänorten Närpes, varför vi tog emot dem med manskörssång samt med välkomstord av G. Skuthälla inne i stadshuset. Samma kväll gav vi en gemensam omtyckt konsert i Närpes kyrka.  Hela lördagen vistades vi sedan på SÖFF och tränade inför konserten på kvällen.
Då bjöd västervikarna bl.a. på Så skimrande var aldrig havet, Uti vår hage och Kärlekens visa medan närpesarna sjöng Dan Anderssons mest kända. Svenskarna bjöds under lördagen på guidning i Närpes med Eivor Eklund-Back, samt på kvällssits med mat, program, roligheter och sång.

  Sångfest i Vasa  
Vart femte år ordnas den stora finlandssvenska sångfesten. Närpes manskör har deltagit i alla sångfester sedan 1982 och år 2006 blev därmed den sjätte gången och nu i Vasa med Botniahallen som huvudarena. Vi deltog lördag 27 maj i festkonserten samt i huvudfesten på söndagen med ett par tusen andra sångare. Manskörernas gemensamma konsert var endast en del av programmet och hade namnet ”Hjältar, Bröder, Män” bl.a. för att ”legitimera” vissa sånger man annars inte sjunger i dag. Säkert kommer sångtitlar som Mannen, Balder är fallen, (aldrig tidigare uppförd) Ack om jag vore kejsare och Dåne liksom åskan... att för långa tider framöver ljuda i sångarnas minne.

Sångfesten föregicks av två regionövningar, den ena 4-5 februari i Yttermark skola och den andra 25 mars i Kristinestad, där det också gavs en kvällskonsert.  
I medlet av juli år 2006 gjorde manskören en resa till det lilla samhället Bessaker i Roans kommune i Sör-Tröndelag ca 60 km norr om Trondheim.
Vi besökte först Nidarosdomen, Nordens praktfullaste katedral, sjöng Nidälven på den lilla träbron, reste med fartyget Midnatsol till Bessaker, körde en snabbkonsert på däck 8 i restaurangen och möttes av tusen människor i den lilla fiskehamnen. Vi hade i programbladet blivit utannonserade som ”Närpes mannskor fra Nord-Finland bidrar med flerstemt sang”.
På söndagen sjöng vi i en friluftsgudstjänst varefter vi bjöds på kaffe med en speciellt god Norge-våffla.  

Elvis  
Våren 2007 präglades av sångövningar med Elvis Presley-arrangemang och storsatsning inför Elvis-konserten i Närpes simhall 21 april.  Jan-Ola Klåvus skrev i Syd-Österbotten: ”Den som gillar musikevenemang fick på lördagskvällen se en storslagen föreställning i simhallen i Närpes. Henrik Åberg från Härnösand i Sverige, räknad som Nordens främsta tolkare av Elvis Presley, var det stora dragplåstret. Men utan de professionella musikerna Dani Strömbäck, Patrick Lax, Marcus Söderström, brasskvintetten Nord och naturligtvis också manskören, hade det inte blivit en så pampig föreställning som det nu blev.”
”Kvällens största överraskning var kanske ändock manskörsmedlemmen Thorolf Westerlunds soloframträdande i Good Luck Charm. Det var verkligen bra, inte alls långt borta från Åbergs nivå.
I sammanhanget får man naturligtvis heller inte glömma bort manskörens mångåriga dirigent Johan Pått. Utan dylika ledare åstadkoms inte sådana fina musikkvällar. Det var fullsatt i simhallen, vilket betyder att närmare 600 personer såg konserten. Det var så fullsatt att alla som ville se och uppleva konserten inte fick chansen

Texten är skriven år 2008 av dåvarande ordföranden Kenneth Öster och I bas inför 30 årskonserten