Självstädighetsgudstjänst

Manskören deltar i gudstjänsten i Närpes kyrka